Välkommen till inspirerande seminarium på internationella FN-dagen!


Agenda 2030 Inkludering av personer med funktionsnedsättning i internationellt utvecklingssamarbete

Milleniemålen misslyckades med att inkludera personer med funktionsnedsättning, vilket lämnade en av de fattigaste och mest sårbara grupperna utanför den globala utvecklingsagendan. Detta innebär en stor utmaning men också en gyllene möjlighet för FN:s nya agenda för global utveckling, Agenda 2030, att bli grunden för ett paradigmskifte gentemot en fullt inkluderande utveckling.

Hur ska Agenda 2030 bli verklighet i Sverige och globalt? Hur kan internationella aktörer inom internationella utvecklingsfrågor säkerställa rättigheter, deltagande och inkludering för personer med funktionsnedsättning?
Dessa är frågor som bland annat belysas denna eftermiddag.

Till anmälan

 

Talare
Charlotte V. McClain Nhalpo, Global funktionshinderrådgivare, Världsbanken
Kajsa B. Olofsgård, Sveriges ambassadör för Agenda 2030
Malin Ekman Aldén, vikarierande Generaldirektör Myndigheten för Delaktighet
Peter Anomah-Kordieh, programsamordnare, African Union of the Blind (AFUB)

Panel
Charlotte V. McClain Nhlapo
Birgitta Weibahr, ämnesföreträdare mänskliga rättigheter och demokrati, Sida
Lisa Sjöblom, Generalsekreterare, Forum Syd
Elvira Kivi, Internationell handläggare, Synskadades Riksförbund (SRF)

Moderator
Ylva Bergman, Chefredaktör, Omvärlden

Seminariet arrangeras av Synskadades Riksförbund (SRF) i samarbete med MyRight och Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF). Representanter från SRFs internationella utvecklingspartners, funktionshinderorganisationer i Rwanda, Tanzania, Ghana, Namibia, Nicaragua och Bosnien-Hercegovina, kommer att delta för utbyte av erfarenheter under lunchen och under programmets gång.

VAR/NÄR/HUR
Datum: 24 Oktober, Internationella FN-dagen
Tid: 12.00-15.45 (Vegetarisk lunch serveras från 12.00, seminaret startar kl.13.00)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Plan 2
Tillgänglighet: Byggnaden är tillgänglig med rullstol. Teckenspråkstolkning och hörslinga finns.

OBS: Seminariet kommer att hållas på engelska
Kontaktperson: Hannes Lagrelius, tel  08 – 39 91 72

Varmt välkomna!
Önskar,