Organisationsråd den 16 september

Här är hållpunkterna för Organisationsrådet den 16 september som hålls i Gotlandssalen på Södermalm i Stockholm. Vi sänder direkt från klockan 09.00.

För att lyssna gå till www.radio.srf.nu och välj din spelare

09.00-10.30 Sändningen startar.
Information om dagens program samt blandade inslag från Radio SRF. 

10.30 Organisationsrådet börjar

1. Öppnande
2. Upprop
3. Anmälan av mötessekreterare
4. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fastställande av dagordning

10.45

6. Lägesrapport från informationskampanjen, medverkande Jeanet Kjöller
7. SRF:s nya hemsida
8. Aktuellt inför kongressen 2017
9. Lägesrapport angående det personella stödet till distrikten
10. Beslut angående utdelning från Humanfonden 

13.00-14.15 Lunchpaus
Under lunchen spelar vi veckans Radio SRF samt musik. 

14.15

11. Registerfrågor
12. Övriga frågor
13 Avslutning

15.10 Paus inför DOFS:en. 
Musik och information.