En ledsagare och en löpare springer i en grönskande skog.
Det är viktigt att kunna motionera. Ledsagare är ett individuellt stöd som ger motion till fler.

Det här gör vi


Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv - ett liv utan begränsningar. Det gör vi bland annat genom att företräda personer med synnedsättning inför politiska beslut. Vi bistår även med individuellt stöd samt skapar en gemenskap för alla våra medlemmar.

 1. Frågor vi driver

  Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mäns…

 2. Verksamhet

  Synskadades Riksförbund har bland annat verksamhet riktad till barn och unga, föräldrar och nyanlända. Vi anordnar resor, fördelar leda…

 3. Internationellt

  Synskadades Riksförbund arbetar internationellt på många plan. Vi bedriver utvecklingssamarbete i Afrika, Latinamerika och Östeuropa. M…

 4. Museum

  Museets samlingar speglar synskadades historia från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet fram till idag.

 5. Utredningar, undersökningar och rapporter

  Här finner du dokument gällande vårt arbete för att göra livet bättre för personer med synnedsättning.

 6. Informationsmaterial

  Det mesta av vårt informationsmaterial kan laddas ner till din dator för egen utskrift. Saknar du möjlighet att göra detta eller önskar…

 7. Verksamhetsberättelser

  I verksamhetsberättelserna kan du se i detalj vad SRF gör på riksplanet. De täcker inte vad distrikt och lokalföreningar gör, det måste…