En ledsagare och en löpare springer i en grönskande skog.
Det är viktigt att kunna motionera. Ledsagare är ett individuellt stöd som ger motion till fler.

Det här gör vi

Synskadades Riksförbund är förbundet som står upp för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.

Det gör vi genom att företräda personer med synnedsättning i politiken, bistå med individuellt stöd och skapa gemenskap.

 1. Frågor vi driver

  Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mäns…

 2. Stöd och service

 3. Internationellt

  Synskadades Riksförbund arbetar internationellt på många plan. Vi bedriver utvecklingssamarbete i Afrika, Latinamerika och Östeuropa. M…

 4. Museiverksamhet

 5. Utredningar, undersökningar och rapporter

  Här finner du dokument gällande vårt arbete för att göra livet bättre för personer med synnedsättning.

 6. Informationsmaterial

 7. Verksamhetsberättelser

  I verksamhetsberättelserna kan du se i detalj vad SRF gör på riksplanet. De täcker inte vad distrikt och lokalföreningar gör, det måste…