Kurser för föräldrar och anhöriga


Vartannat år anordnar vi en föräldrakurs för föräldrar till barn med synnedsättning. Dessemellan ordnar vi en kurs för barnets anhöriga. Till exempel, mor- och farföräldrar, mostrar o farbröder som vill veta mer om hur barnet med synnedsättningar kan utvecklas och stimuleras. Vad de kan stöta på för med- och motgångar i livet. Att dela erfarenheter och knyta kontakter är även det en viktig del i våra kurser.

  1. Föräldrakurs 2018

    Kurs för föräldrar till barn med svår synnedsättning eller blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar.