Frågor vi driver


Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mänskliga rättigheter.

Tyvärr finns fortfarande många hinder i samhället som, just på grund av vår synskada, stänger oss ute från sådant vi vill kan och är skyldiga att göra.

Här kan du se inom vilka områden vi arbetar för att göra det bättre för personer som lever med synskada.

  1. Så här vill vi ha det

    Även om man har en synnedsättning kan världen bli tillgängligare och lättare att orientera sig i än den är. Här nedan har vi en lista ö…

  2. Hur vi jobbar med frågorna

    Ett tillgängligt samhälle där alla har lika möjligheter till ett självständigt liv händer inte av sig självt.

  3. #säkrahandikappersättningen

    Regeringens vill ersätta handikappersättningen med en merkostnadsersättning. Det är ett förslag som väckt stor oro bland medlemmarna i …