Är du diskriminerad?


Är du diskriminerad? Ta då kontakt med Diskrimineringsombudsmannen [extern länk].

För mer information kontakta:

Leif Jeppsson, SRF:s förbundsjurist
Telefon: 08-39 92 48
E-post: leif.jeppsson@srf.nu