Plattform för tillgänglig och användbar närmiljö

Syftet med denna plattform är att ge en samlad bild av vad SRF anser är bra att tänka på när man skapar en tillgänglig och användbar fysisk miljö för personer med synskada.

Ladda ner plattformen i PDF-format

Ladda ner plattformen i Word-format

Dokumentet är en sammanställning av SRF:s samlade kunskaper och erfarenheter från vårt arbete med dessa frågor. Vi har också införlivat kunskaper som vi fått vid samtal med Lunds Tekniska Högskola (LTH), där de redogjort för resultaten av studier som de genomfört på uppdrag av Trafikverket.

FN-konventionen, Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ger ett stöd i vårt arbete och våra krav på tillgänglighet och användbarhet.

Ur SRF:s program för samhällsarbete

Tillgänglig miljö innebär för synskadade, att den ska vara säker och möjlig att orientera i. För att den fysiska miljön, inomhus och utomhus, ska bli tillgänglig för oss, krävs skärpta regleringar och tillämpningsföreskrifter. Kontrollverksamheten och möjligheten till sanktioner måste stärkas.