Hjälpreda vid ansökan


Hjälpreda vid ansökan om ledsagning/personlig service.

Vi som har synnedsättningar är i varierad grad i behov av personlig service. Behoven är individuella och utgår från egna personliga förutsättningar.

Utvecklingen på en del samhällsområden har under senare år medfört att behovet av ledsagare har ökat.

En god livskvalité förutsätter möjligheter till ett aktivt och delaktigt liv. För att upprätthålla sociala kontakter och hålla oss aktiva är vi synskadade beroende av en väl fungerande ledsagarservice och hemtjänst. Till detta kommer behov av personlig service i vardagen av mera individuell karaktär.

Vi har stöd för våra behov i SoL, Socialtjänstlagen, och LSS, Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Här nedan följer ett försök till behovsanalys av personlig service, som vi hoppas kan vara till hjälp vid ansökan om ledsagning/personlig service:

I boendet

 • Läs och skrivhjälp.
 • Läshjälp vid politiska- och föreningsuppdrag, särskilt vad gäller siffermaterial och tolkning av bilder och grafisk information.
 • Hjälp med posthantering.
 • Hjälp med deklaration.
 • Hjälp med inställning av radio- och TV-apparater samt digitalboxar.
 • Hjälp med skovård, klädvård och sortering av tvätt.
 • Hjälp med visuell kontroll av städning.
 • Hjälp med fönsterputsning.
 • Hjälp med Inköp av dagligvaror.
 • Hjälp med övriga Inköp.
 • Hjälp med bank och postärenden.
 • Hjälp för att skilja på olika sedlar och mynt.
 • Hjälp att ta ut pengar från bankomat.
 • Visuell assistans vid utövande av hobbyverksamhet.

Vid kultur- fritid- och andra sociala aktiviteter

 • Ledsagning/syntolkning.
 • Visuell assistans vid utövande av personliga fritidsintressen.
 • Chaufför till egen bil.
 • Måltidsservice.
 • Läshjälp av informationsmaterial, programblad m. m.

Vid resor och förflyttningar i okänd miljö

 • Ledsagning/syntolkning.
 • Hjälp med biljettbokningar.
 • Läshjälp informationsmaterial.
 • Måltidsservice.

Behoven varierar över tid och påverkas av ev ytterligare funktionsnedsättningar, ålder m.m.