Kommunal läs- och skrivhjälp


Många personer har på grund av synnedsättning svårigheter att läsa vanlig text och att skriftligt kommunicera med andra. För att klara detta fordras hjälp från någon, som kan läsa för den synskadade personen.

Det kan röra sig om posten eller exempelvis informationsfoldrar, bruksanvisningar eller annan nödvändig information. Ibland behövs hjälp för att fylla i blanketter och ibland kanske för att på Internet boka biljetter av olika slag.

Våra krav på en bra läs- och skrivhjälp är:

  • servicen ska vara kostnadsfri,
  • den ska vara sekretessbelagd.