#säkrahandikappersättningen

Regeringens förslag om att ersätta handikappersättningen med en merkostnadsersättning har väckt många frågor och oro från medlemmar i Synskadades Riksförbund. Den 23 november överlämnades förslaget till lagrådet.

  1. Handikappersättningen ändras

  2. Namninsamling för #säkrahandikappersättningen

    Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland a…

  3. ”Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning” granskas

    Synskadades Riksförbund granskar regeringsförslaget om den nya merkostnadsersättning som från och med den 1 november 2018 föreslås ersä…