Arbete

Ungefär hälften av alla mellan 20 och 65 år som har en synnedsättning är arbetslösa. Bortsett från - förstås - ett högt tryck i ekonomin så att arbetslösheten sjunker av det skälet finns det mycket man kan göra.

 1. "Staffing from strengths"

  När en person med synnedsättning söker ett utannonserat jobb är det alltför många företag/förvaltningar som bara tänker på synnedsättni…

 2. En enda myndighet

  Arbetssökande med synnedsättning bollas alltför ofta mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En av dem borde ha ansvaret.

 3. Kommunal arbetsmarknadspolicy

  Kommuner och landsting är stora arbetsgivare som enkelt skulle kunna minska den stora arbetslösheten bland synskadade.

 4. Arbetsinriktad rehabilitering

  För att vara anställningsbar måste man kunna lite mer än att bara klara vardagen. Det har nysynskadade inte rätt till i Sverige.