En synskadad man tittar på en syntolkad serie på en datorskärm. Han har hörlurar på sig.
Henrik Götesson, handläggare för IT- och konsumentfrågor på Synskadades Riksförbund.

SRF:s första syntolkningskonferens


Syntolkningen har utvecklats mycket under de senaste fem åren. Fler och fler tv-program syntolkas.

När det gäller film sker en övergång från gruppsyntolkningar där en syntolk finns på plats i biografen till syntolkningar med förinspelade ljudspår.

Förra året kom den första svenska forsknings-antologin med titeln Syntolkning: Forskning och praktik.

Samtidigt är det inte helt enkelt att få reda på vilka tv-program och filmer som kommer att syntolkas. Det finns allvarliga brister med flera av de tekniska lösningar som används. Ingen har ett övergripande ansvar. Syntolkning av miljöer i samband med ledsagning, i arbetet eller i skolan är långt ifrån självklart. Här finns en stor utvecklingspotential. Berörda aktörer måste ta sitt ansvar.

  • Hur kan vi sprida kunskap om syntolkning till fler synskadade?
  • Hur kan syntolkningen utvecklas?
  • Hur stärker vi syntolkningens status bland beslutsfattare?

Det är frågor vi kommer att diskutera på SRF:s första syntolkningskonferens någonsin, torsdagen den 21 september.

Bland föreläsarna finns docenten och syntolkningsforskaren Jana Holsanova, verksam på filosofiska institutionen vid Lunds universitet, SVT, TV4, Filminstitutet och syntolkningsutbildningen på Fellingsbro folkhögskola. Flera syntolkningsproducenter deltar också.

Vi avslutar med en paneldiskussion kring möjligheter och utmaningar inför framtiden.

På konferensen deltar representanter från ett stort antal SRF-distrikt, föreningen Unga med Synnedsättning och branschföreningar inom SRF. Föreläsningar och diskussioner kommer att direktsändas av Radio SRF.