Fem personer sitter vid ett bord i en konferenssal. En kvinna med ljus kort hår håller i en mikrofon och talar. De andra lyssnar och vänder sig lite mot kvinnan.
I paneldiskussionen deltog syntolken Helena Frank, Anna Zettersten, på SVT undertexter, Neven Milivojevic och Håkan Thomsson från SRF, samt Tomas Johansson, Filminstitutet.

Stort engagemang för syntolkningsdagen


Syntolkar, forskare, utbildare, aktörer och SRF-medlemmar samlades till SRF:s första syntolkningskonferens den 21 september. Engagemanget för frågorna och framtida utvecklingsmöjligheter var stort.

– Genom att samla många deltagare från distrikten runtom i landet och samtidigt webbradiosända konferensen hoppades vi att fler synskadade ska få upp ögonen för vad syntolkning kan tillföra vardagen. Samtidigt fick professionen möjlighet att diskutera sinsemellan och att möta intresserade från målgruppen för syntolkning, säger Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på SRF med ansvar för syntolkning, som arrangerade konferensen.

Bland föreläsarna fanns docent Jana Holsanova. Hon jobbar med kognitionsforskning vid filosofiska institutionen på Lunds universitet. 2016 var hon med och gav ut forskarantologin Syntolkning forskning och praktik. Den presenteras även på årets bokmässa i Göteborg. På konferensen pratade hon om hur kroppsspråk kan beskrivas i filmer, men också på hur personer som aldrig har sett ska kunna bli bättre på att interagera genom kroppspråk, gester och mimik genom syntolkning.

Håkan Thomsson ställde frågor till Jana Holsanova.

Fredrik Larsson, från Punktskriftsnämnden och utbildare vid syntolkningsutbildningen i Fellingsbro, är själv en flitig användare av syntolkning. Han berättade om varför riktlinjer behövs.

– Det är viktigt att syntolken så långt det är möjligt beskriver utan att lägga värderingar. Det ska den som tar del av tolkningen göra. Samtidigt finns lika många uppfattningar om verkligheten som det finns personer som upplever den, sade han.

Magnus Johansson, från Iris Media, pratade om de utmaningar som uppstår för syntolkar när tiden är ytterst begränsad. Till exempel vid förinspelad syntolkning av tv-program där dialogen inte får avbrytas.
– Som syntolk vill man gärna få med så många detaljer som möjligt, sade han.

Därefter presenterade Lotta Lagerman och Eli Tistelö de båda syntolksutbildningarna som finns i Sverige: Fellingsbro folkhögskola i Örebro och akademin Valand i Göteborg. Utbildningen i Göteborg är hotad av ekonomiska skäl och kommer tyvärr antagligen inte att hållas nästa år.
Vi fick också en internationell utblick när Fredrik Larsson och Eli Tistelö berättade om den internationella konferensen ASAD i Barcelona som hålls vartannat år.

Runt 45 deltagare samlades för SRF:s första syntolkningskonferens.

Under eftermiddagen presenterade Filminstitutet, SVT och TV4 hur man kan ta del av syntolkning på bio och i tv. Public servicebolagen SVT och UR (Utbildningsradion) och TV4 utlovade ökat samarbete för att det ska bli enklare att ta del av syntolkning och för att det ska se mer likt ut för användarna. I dagsläget är det bara svenska tv-program som syntolkas. Det beror inte på tv-bolagen, utan på sändningstillståndet för Public servicebolagen.

– Inför nästa sändningstillstånd, som ska gälla från 2020, kommer SRF att driva linjen att det inte ska ha någon betydelse vilket språk ett program är på. Det ska vara hur pass visuellt det är, kommenterar Henrik Götesson.

Syntolkning handlar inte bara om film, bio, teater och idrott. När du går och handlar, går på stan eller åker på semester är det viktigt att få veta hur omgivningen ser ut. Eli Tistelö, som bland annat har tolkat mycket på resor med SRF fritid skildrade skillnaden mellan en bussresa med och utan syntolkning. Om ingen syntolkning förekommer vet man inte var man befinner sig ifall man inte ser något. Ove Nilsson från Örebro vittnade i detta sammanhang om hur medlemmarna först inte alls hade varit intresserade av att få syntolkat, medan nästan ingen ville vara utan efter att ha testat.

Dagen avslutades med en paneldiskussion som leddes av SRF:s intressepolitiska chef Neven Milivojevic. Panelen bestod av syntolken Helena Frank, Tomas Johansson som ansvarar för syntolkning på Filminstitutet, Anna Zettersten, chef för SVT undertexter där Syntolkning ingår och SRF:s förbundsordförande Håkan Thomsson. Bland annat så lovade Tomas Johansson att inte bara prislappen ska räknas vid upphandling av syntolkning. Kvaliteten är också viktig. Forskaren Jana Holsanova menade att forskningen kan bidra till viktiga insikter när det gäller att mäta syntolkningens kvalitet. Vad vill den som konsumerar syntolkning ha ut?

Klicka här för att lyssna på Radio SRF:s sändning från konferensen.