Färdtjänst


Synskadade har svårt att hitta och kan inte köra bil. Där seende går, cyklar eller kör bil kan synskadade behöva ta taxi för att över huvud taget komma fram.

Person med vit käpp kliver ur taxi

Vi anser att färdtjänst ska vara självklar och inte ständigt inskränkas av myndigheter och politiker. För att synskadade ska kunna vara aktiva samhällsmedborgare krävs att vi kan förflytta oss på ett smidigt sätt och till rimlig kostnad för individen.

Några grundläggande principer för en bra färdtjänst:

  • Färdtjänst som håller samma standard som kollektivtrafiken på orten bör kosta som kollektivtrafik. Färdtjänst som håller samma standard som egen bil bör kosta som egen bil. Båda möjligheterna bör finnas.
  • Färdtjänst med kollektivtrafikstandard måste hålla utsatta tider. Färdtjänst med bilstandard måste vara tillgänglig dygnet runt.
  • Antalet tillåtna resor per månad bör vara lika obegränsat som för alla andra trafikanter.
  • Det måste gå att ta med ledsagare eller barn i färdtjänsttaxin.
  • Man måste kunna använda färdtjänst för de syften man önskar och t.ex. göra uppehåll under resan eller göra resor utanför den egna kommunen. Byråkratiska regler ska inte hindra synskadade från att göra vad alla andra gör.

Här nedan kan du ladda ner dokument om SRF:s plattform för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Plattform för färdtjänst och riksfärdtjänst [pdf]
Plattform för färdtjänst och riksfärdtjänst [word]