Barn med synnedsättningar

Barn som har en synnedsättning [pdf]
Barn som har en synnedsättning [doc]

Så tycker SRF om skolfrågor [pdf]
Så tycker SRF om skolfrågor [doc]

En plats för alla – Om barn med synskada i förskola, skola och fritidshem
Av Nina Sjöblom och Camilla Jönsson. Tryckt 2001, Bok, 240 sidor. Pris: 150 kronor

Beställ från Kontorsservice.