Konsumentfrågor

Hur ska miljön inom handel och service göras tillgänglig för synskadade?

För dig som är verksam inom branschen har vi tryckt upp en serie informationsblad om att handla i butik, att handla med kort, att gå på post och bank etc. Alla är tryckta i fyrfärg.

Biljett- och kortsystem för synskadade [pdf]
Biljett- och kortsystem för synskadade [doc]

Konsument och service [pdf]
Konsument och service [doc]

Bättre kundservice för synskadade [pdf]
Bättre kundservice för synskadade [doc]

Bank och postservice [pdf]
Bank och postservice [doc]

Portobefrielse för blindskrift [pdf]
Portobefrielse för blindskrift [doc]

Kan också beställas från SRF Kontorsservice
Porto tillkommer