Internationella projekt


Synskadades Riksförbund samarbetar med organisationer av och för personer med synnedsättning i utvecklingsländer

Synskadades Riksförbund stödjer organisationernas arbete för att personer med synnedsättning ska kunna tillvarata sina rättigheter och påverka samhället att bli mer tillgängligt, jämlikt och inkluderande.

SRF har i snart 125 år arbetat för att förbättra villkoren för personer med synnedsättning, ett arbete som bygger på tanken om alla människors lika värde. Detta gäller personer med synnedsättning oavsett länders gränser, och därför är det självklart för oss att samarbeta med och visa solidaritet gentemot personer med synnedsättning i andra länder.

Idag bedriver vi samarbetsprojekt med organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Inom kort kommer du att kunna läsa om dessa projekt här.

Om du vill stödja arbetet sätter du in ditt bidrag på plusgiro 90 00 90-2 och anger "internationellt" eller "78104" som meddelande. Sida lägger då till nio gånger så mycket; en hundring från dig förvandlas så till tusen kronor till projektet!