Juridisk rådgivning

Medlemmar i Synskades Riksförbund har möjlighet att kontakta förbundsjurist Leif Jeppsson för juridisk rådgivning gällande frågor som har med din synnedsättning att göra.

Dina frågor kan gälla områden som färdtjänst, hemtjänst, ledsagarfrågor, socialförsäkring, andra försäkringar, stöd och service enligt LSS-lagen och så vidare. Synskadades Riksförbund kan också hjälpa till med överklaganden om frågan har betydelse för många medlemmar.

Visste du att bristande tillgänglighet räknas som en form av diskriminering? Sedan 2015 är det del av diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas för att skäliga tillgänglighetsåtgärder inte har gjorts. Det är den som är ansvarig för en verksamhet som är skyldig att se till att den är tillgänglig. Exempel på åtgärder kan vara ledsagning genom myndighetslokaler, hjälp att plocka och packa matvaror i en butik, att läsa upp menyn på en restaurang eller att erbjuda hjälpmedel i skolan eller på jobbet. Den som låter bli att anpassa kan göra sig skyldig till diskriminering.

Har du i din vardag råkat ut för bristande tillgänglighet? Ta kontakt med SRF:s förbundsjurist.

Kontakta förbundsjurist Leif Jeppsson, 08-399248, leif.jeppsson@srf.nu

Vill du också bli medlem? Gå till Bli medlem.