Rapporter


Några av våra egna utredningar:

  1. Chefer tror att synskadade gör ett sämre jobb

    60 procent av landets arbetsgivare tror inte att en person med grav synnedsättning kan utföra ett jobb lika bra som andra. Det visar en…