1. Meny
 2. Synskadades Riksförbund
 3. Sök

5 senaste bloggarna

 1. Hur politik buteljeras till juridik, eller i vart fall till bevismedel för att personer med minst grav synnedsättning ska anses ingå i LSS personkrets 3

  Historiskt har svenska utredningar alltid visat att blindhet medför betydande svårigheter i människa…

 2. Hur politik buteljeras till juridik, eller i vart fall till bevismedel för att personer med minst grav synnedsättning ska anses ingå i LSS personkrets 3

 3. Projektledarporträtt

  Ett undantag från bloggens inlägg om juridik och andra LSS-relaterade fakta - kontrasten mellan att …

 4. Heja JO!

  Regeringen får i uppgift att se över lagstiftningen för att komma till rätta med kommunernas godtyck…

 5. Utjämningssystemet för LSS

  - till fördel för ledsagarservice enligt LSS istället för SoL?

På bilden syns ryggarna av två personer, personen till höger går steget bakom och blir ledsagad av personen till vänster genom att hålla i personens armbåge

Behov - utgångspunkter

Personer som lever med en grav synnedsättning eller med att inte se något alls, behöver en ledsagare för att kunna ta sig utanför hemmet, till livet, för att exempelvis behålla hälsan genom att kunna träna som alla andra.

 

Med åren har det blivit allt svårare att bli beviljad ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen). Idag tillämpar kommuner och domstolar lagen så snävt att personer som endast har en grav synnedsättning eller helt saknar syn, inte anses ha ett tillräckligt stort behov av vård och omsorg för att bli beviljade ledsagning enligt LSS.

 

Personer som söker ledsagning enligt LSS med hänvisning till sin synnedsättning, har de senaste åren fått avslag i många avgöranden från landets kammarrätter, därför att de kan gå på toaletten själva eller i övrigt kan klara sin personliga hygien. Enstaka strålande undantag finns dock från kammarrätter, förvaltningsrätter och kommuner.

 

Det har därmed blivit allt viktigare för enskilda personer som vill ansöka om ledsagning enligt LSS att få kvalificerat juridiskt stöd. Någon som kan framföra juridiska argument för att behovet av ledsagning aldrig var tänkt att prövas på samma sätt som för personer med rörelsehinder eller kognitiva funktionsnedsättningar. Någon som kan hävda att likabehandlingsprincipen ska tillämpas och att det inte står  rätt till när ett land som Sverige nekar personer som på grund av synnedsättning inte kan hitta närmaste toalett, även om de råkar klara av att använda den. Varken hemförsäkringar eller samhället vill bekosta ett sådant rättsligt stöd, därför behövs rättighetsprojektet.

 

Närmare porträttbild av Dennis, samma klädsel

Projektledarporträtt

Dennis Ivarsson är 29 år och har varit yrkesverksam som biträdande jurist på advokatbyrå sedan 2014 samt fullgjort tingsmeritering 2015-2016. 

 

Dennis har levt med en grav synnedsättning sedan födseln som medför att han endast ser ca 3%. Eftersom han gillar att utöva idrott har han bland annat sprungit Lidingöloppet och kört Vasaloppet, själv. Det fungerar - säger han - därför att det alltid finns någon annan deltagare att ta rygg på ca en meter framför. Vid enstaka tillfällen då det inte har funnits någon framför, har Dennis landat i terrängen och slagit sig ganska allvarligt. 

 

Dennis menar att idrottsprestationerna står i stor kontrast till å andra sidan den osjälvständighet i vardagen som blir följden av hans grava synnedsättning. Nämligen det stora behov av hjälp som ingen "seende" person kan vara medveten om, eller som det i vart fall kan ta lång tid att ta till sig och acceptera, logiskt. Trots att Dennis förmår springa Lidingöloppept på 2,38, kan han exempelvis inte ta sallad själv på restaurang, hitta till närmaste toalett eller hitta någon ledig plats på bussen utan att riskera att sätta sig i knäet på någon intet ont anande medresenär. Därför behöver personer med grav synnedsättning ledsagning.

 

Dennis menar att det som inte syns är ett problem. Allmänheten ser personer med vita käppar eller ledarhundar som går sin hårt intränade runda på stan eller i ute naturen. Vad som inte syns är att endast väldigt få av dessa personer beviljas ledsagning enligt LSS av sin hemkommun, så att de kan göra annat än att leva på rutin. Detta vill rättighetsprojektet förändra!

 

Kontaktuppgifter

 

Tel: 08-39 91 58

E-post: dennis.ivarsson@srf.nu