Verksamhet


Synskadades Riksförbund har bland annat verksamhet riktad till barn och unga, föräldrar och nyanlända. Vi anordnar resor, fördelar ledarhundar och erbjuder juridisk rådgivning.

 1. Barn och föräldrar

  Synskadades Riksförbund arrangerar verksamhet för barn, ungdomar och deras föräldrar och anhöriga.

 2. Nyanlända

  Verksamheten för personer med utländsk bakgrund består av fyra olika branschföreningar. Föreningarna är anslutna till Synskadades Riksf…

 3. Ledarhundar
 4. Resor med SRF Fritid

  SRF Fritid är Synskadades Riksförbunds egen resebyrå som varje år ordnar 15-20 resor och aktiviteter, både i Sverige och utomlands, för…

 5. Studieverksamhet

  I Synskadades Riksförbunds, SRF:s, lokalföreningar och distrikt bedrivs kurser, konferenser och studiecirklar i en mängd olika ämnen. S…

 6. Juridisk rådgivning

  Medlemmar i Synskades Riksförbund har möjlighet att kontakta förbundsjurist Leif Jeppsson för juridisk rådgivning gällande frågor som h…

 7. Stipendier och fonder

  Genom nedanstående fonder kan du som du har en synskada söka bidrag för resor, kulturell verksamhet, vård, idrott, utbildning eller ann…