Nätverkskurs för kvinnor med invandrarbakgrund

Den 7-9 september inbjuder SRF till nätverkskurs för synskadade invandrarkvinnor.

Kursens syfte är att kvinnor med invandrarbakgrund ska få tillfälle att möta andra kvinnor med liknande bakgrund och erfarenheter. Några av programpunkterna kommer att vara erfarenhetsutbyte, diskussioner, hjälpmedel, samhällsinformation, ”kulturkrockar” och hur det är att vara invandrarkvinna i Sverige.
Kursen startar på Synskadades Riksförbund i Enskede torsdagen den 7 september klockan 12:00. På eftermiddagen bär det iväg till Almåsa konferens i Västerhaninge där vi kommer att bo fram till lördagen.

Kursen avslutas lördagen den 9 september klockan 13:00.

Kursavgift: 800 kronor inklusive kost/logi och resa. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag till kursavgiften. Deltagare betalar då 200 kronor och kan ansöka om 600 kronor från SRF.

Synskadades Riksförbund betalar deltagares resekostnader med tåg (billigaste färdsätt)

Varmt välkommen med din anmälan med nedanstående information till christine.heli@srf.nu eller ring 08- 39 92 46 senast den 3 juli 2017.
Meddela i anmälan om eventuell ansökan om bidrag.

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

Mejl:

Specialkost/Allergier:

Övriga önskemål:

Bekräftelse, program och övrig information skickas till anmälarens mejl.