Information om funktionsnedsättning för nyanlända


Portalen Information om Sverige som vänder sig till nyanlända upplyser nu även om stöd i samband med funktionsnedsättning.

Information om Sverige är en hemsida med basinformation om Sverige och det svenska samhället. Den som besöker portalen ska snabbt och enkelt hitta fakta om svenskt samhällsliv inom många området.
Där finns även stöd och råd om funktionsnedsättning.

Länk till Information Sverige om funktionsnedsättning.