Barn och föräldrar

Synskadades Riksförbund arrangerar verksamhet både för barn och deras föräldrar.

Mer om barn och föräldraverksamheten. 

 1. Kontaktföräldrar

  Nedan finner ni våra nationella kontaktföräldrar. Hör gärna av dig till någon av dem om du vill ha stöd i din föräldraroll. Vill du hel…

 2. SRF:s barnverksamhet

  Vi anordnar sommarläger, temahelger och ungdomsresor.

 3. SRF:s Föräldrakurser

  Vartannat år anordnar SRF en föräldrakurs för föräldrar till barn med synnedsättning.

 4. Kurs för anhöriga (ej föräldrar) till barn och ungdomar med blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar

  Vi vill erbjuda ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder anhöriga möjligheten att umgås o…