Barn och föräldrar

Synskadades Riksförbund arrangerar verksamhet både för barn och deras föräldrar.

Här kan du läsa mer om vår barnverksamhet.

Här kan du läsa mer om våra kurser för föräldrar och anhöriga.

Ladda ner och läs vår broschyr om barn som har en synnedsättning här nedan:

Barn som har en synnedsättning [pdf]
Barn som har en synnedsättning [doc]

 1. Kontaktföräldrar

  Nedan finner ni våra nationella kontaktföräldrar. Hör gärna av dig till någon av dem om du vill ha stöd i din föräldraroll. Vill du hel…

 2. SRF:s barnverksamhet

  Vi anordnar sommarläger, temahelger och ungdomsresor.

 3. SRF:s Föräldrakurser

  Vartannat år anordnar SRF en föräldrakurs för föräldrar till barn med synnedsättning.

 4. Kurs för anhöriga (ej föräldrar) till barn och ungdomar med blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar

  Vi vill erbjuda ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder anhöriga möjligheten att umgås o…