Kurs för anhöriga (ej föräldrar) till barn och ungdomar med blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar

Vi vill erbjuda ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Vi erbjuder anhöriga möjligheten att umgås och knyta kontakter med andra anhöriga.

Målgrupp: Anhöriga till punktskriftläsande barn
Plats: Almåsa konferens, Västerhaninge
Tid: 31 mars-2 april 2017 (start ca 17.30, avslut efter lunch)
Sista anmälningsdag: 1 mars
Kostnad: 400 kronor per person

I kostnaden ingår logi och mat samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt. Synskadades Riksförbund ersätter inte förlorad arbetsinkomst.

Kursinnehåll

  • Att stödja barnen så att de kan klara så mycket som möjligt själva
  • Hjälpmedel, skolfrågor och fritidsaktiviteter
  • Föreläsning om projektet "Det outsagda"
  • Om punktskrift och ledsagning
  • Ungdomar delar med sig av sina erfarenheter
  • Erfarenhetsutbyte, med mera

Detaljerat program kommer senare.
Vi kommer att vara på Almåsa konferens som ligger vid Hårsfjärden i Västerhaninge. Almåsa är mer än en vacker konferensanläggning för ögat. Den vackra platsen är minst lika hänförande att höra, känna, dofta och smaka som att se. Här finns också Svartkrogen där man kan äta i absolut mörker. Vi kommer att prova att inta någon förtäring där. Ta gärna med badkläder då det finns pool. Mer information hittar ni på www.almasa.se.

Frågor besvaras av: Christine Héli 08-39 92 46.

Anmälningsblankett

Läs reportaget om den senaste anhörighelgen.