SRF:s barnverksamhet

Vi anordnar sommarläger, temahelger och ungdomsresor.

Som medlem i SRF får barnen en CD-tidning som heter Oboj. Tidningen kommer ut med sex nummer per år. I medlemstidningen Perspektiv finns det sidor som vänder sig föräldrar.

Vi har också en fadderverksamhet. Se mer på http://srf.nu/ung.