SRF:s Föräldrakurser

Vartannat år anordnar SRF en föräldrakurs för föräldrar till barn med synnedsättning.

Vi erbjuder föräldrar möjligheten att umgås och knyta kontakter med andra föräldrar. Kurserna ger ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Information om nästa kurs kommer snart.