Ansökan om ledarhund

Den som är intresserad av att skaffa ledarhund ska börja med att kontakta sin syncentral. Det är syncentralen som tillsammans med den som söker ledarhund fyller i en ansökan.

Ansökan består av tre olika delar. En del fylls i av den som söker ledarhund och en del fylls i av syncentralen. Den sista delen är ett läkarintyg som ska fyllas i av en ögonläkare. När alla delar i ansökan är kompletta skickas det till Synskadades Riksförbund. Blanketten är under omarbetning och kommer att läggas upp här inom kort.

För att kunna få en ledarhund måste man uppfylla vissa kriterier. Dessa är fastslagna i ”Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund”, SFS 2005:340.

De krav som ska vara uppfyllda är att den sökande ska:

 • vara minst 18 år.
 • ha en synskada, som innebär avsaknad av ledsyn.
 • ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel.
 • ha en stabil social situation.
 • ha förmåga att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor.
 • vara bosatt i Sverige.

När Synskadades Riksförbund tar emot en ny ansökan är det första som händer att ansökan gås igenom. Därefter skickas ett bekräftelsebrev ut till den sökande. Om alla uppgifter är ifyllda och ingen viktig information saknas, kontaktas den sökande sedan av en av ledarhundskonsulenterna. Sedan bokas ett hembesök in. På hembesöket pratar man om hur det är att ha ledarhund och vad som krävs av föraren. Man går ut och går tillsammans för att konsulenten ska få en bild av den synskadades orienteringsförmåga. Den synskadades livssituation och omgivning är också viktig.

Om ledarhundsverksamheten anser att den sökande kan komma ifråga för en ledarhund blir man kallad till en informationskurs. Där får man prova att gå med ledarhund och får möjlighet att utvidga sina kunskaper om hur det är att leva tillsammans med en ledarhund. Informationskursen är fyra dagar lång och genomförs några gånger per år.

Efter informationskursen fattas beslut om den sökande ska få en dispositionsrätt, alltså att man har rätt att få en ledarhund och uppfyller alla kriterier.

Processen i korta drag:

 1. Ansökan
 2. Bekräftelsebrev
 3. Hembesök
 4. Informationskurs
 5. Beslut om dispositionsrätt
 6. Tilldelning av ledarhund
 7. Ledarhundsförarutbildning
 8. Förbindelse

Prova-på-dagar

Varje år anordnas ett antal prova-på-dagar, där synskadade och anhöriga är välkomna att prova på att gå med ledarhund och få information. Prova-på-dagarna sker i samarbete med syncentraler på några platser i landet. Kontakta din syncentral.