Om upphandling

Myndigheten för delaktighet upphandlar färdigdresserade ledarhundar för synskadade på uppdrag av Synskadades Riksförbund.

För avtalsperioden 2014-2017 slöts avtal med tre leverantörer, som tillsammans levererar 36 färdigdresserade ledarhundar per år: DISA Dogs in Service & Aid AB, Kustmarkens Hundtjänst AB och Lund Hundetjenester AS. 

För avtalsperioden 2018-2021 har avtal tecknats med DISA Dogs in Service & Aid ABHundeskolen Veiviseren A/SKustmarkens Hundtjänst AB och Lund Hundetjenester AS som tillsammans ska leverera 34 färdigdresserade ledarhundar per år. Troligen kommer en kompletterande upphandling göras omfattande cirka ytterligare 5 hundar.

Leverantören levererar ledarhundar enligt avtal, i genomsnitt 6 gånger per år. Hundarna veterinärbesiktigas och godkänns av Synskadades Riksförbunds veterinär. Därefter genomför SRF slutprov på hundarna. Om hunden klarar slutprovet igångsätts en matchningsprocess mellan hundarna och de personer som står på väntelistan. Beslut om tilldelning tas av individstödchefen på Synskadades Riksförbund i samråd med SRFs veterinär och ledarhundskonsulenter som slutprovat hundarna. Efter det beställer och köper SRF hundarna från leverantörerna. Garantitiden på hundarna löper 1 år från leveransen.