Statistik


Det finns idag cirka 263 ledarhundsekipage i Sverige, alla ledarhundar ägs av Synskadades Riksförbund. Den vanligaste rasen är Labrador Retriever.

Under 2018 köper Synskadades Riksförbund in 34 nya ledarhundar från våra leverantörer. Dessa tilldelas förare vid sex tillfällen under året. En kompletterande upphandling kommer att ske under 2018 som omfattar cirka 6 ytterligare hundar.

Väntelistan uppgår idag (december) till 56 personer som erhållit dispositionsrätt till ledarhund.

16 personer väntar på beslut gällande ansökan om att få dispositionsrätt.

2018 är 45 ledarhundar är 10 år eller mer.

Statistik ledarhundar åren 2010-2017

2010
40 nya placerade ledarhundar
16 hundar tagna ur tjänst
2 återtagna hundar
42 sökanden i kö
292 ledarhundar i tjänst

2011
39 nya placerade ledarhundar
27 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
53 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2012
39 nya placerade ledarhundar
26 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
38 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2013
38 nya placerade ledarhundar
18 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
52 sökanden i kö
290 ledarhundar i tjänst

2014
35 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
46 sökanden i kö
288 ledarhundar i tjänst

2015
36 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
59 sökanden i kö
272 ledarhundar i tjänst

2016
36 nya placerade ledarhundar
41 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
54 sökanden i kö
271 ledarhundar i tjänst

2017
36 nya placerade hundar
46 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
56 sökanden i kö
262 ledarhundar i tjänst

Vilka hundraser har vi (februari 2018)
240 labradorer
14 schäfrar
10 blandras golden/labrador
8 storpudel
1 labradoodle

Var finns ledarhundsekipagen (februari 2018)
Norrbotten 3 ekipage
Västerbotten 10 ekipage
Jämtland 3 ekipage
Västernorrland 7 ekipage
Dalarna 9 ekipage
Gävleborg 3 ekipage
Uppsala län 9 ekipage
Stockholms län 63 ekipage
Gotland 3 ekipage
Värmland 7 ekipage
Södermanland 7 ekipage
Västmanland 6 ekipage
Östergötland 10 ekipage
Örebro län 8 ekipage
Jönköpings län 9 ekipage
Bohuslän/ Göteborg 24 ekipage
Älvsborg 15 ekipage
Skaraborg 11 ekipage
Kronoberg 4 ekipage
Halland 8 ekipage
Kalmar län 4 ekipage
Blekinge 4 ekipage
Skåne 37 ekipage

Statistik ledarhundsförare (februari 2018)
263 ledarhundsekipage i tjänst. Av dessa är:

141 kvinnor
122 män

73 procent är i yrkesverksam ålder

11 förare är mellan 24-30 år

19 förare är mellan 31-40 år

56 förare är mellan 41-50 år

105 förare är mellan 51-67 år

53 förare är mellan 68-75 år

19 förare är mellan 76-89 år