Statistik

Det finns idag cirka 262 ledarhundsekipage i Sverige, alla ledarhundar ägs av Synskadades Riksförbund. Den vanligaste rasen är Labrador Retriever.

Under 2018 köper Synskadades Riksförbund in 34 nya ledarhundar från våra leverantörer. Dessa tilldelas förare vid sex tillfällen under året. En kompletterande upphandling kommer att ske under 2018 som omfattar cirka 6 ytterligare hundar.

Väntelistan uppgår idag (december) till 56 personer som erhållit dispositionsrätt till ledarhund.

16 personer väntar på beslut gällande ansökan om att få dispositionsrätt.

2018 är 45 ledarhundar är 10 år eller mer.

Hittills i år har 46 hundar tagits ur tjänst.

Statistik ledarhundar åren 2010-2016

2010
40 nya placerade ledarhundar
16 hundar tagna ur tjänst
2 återtagna hundar
42 sökanden i kö
292 ledarhundar i tjänst

2011
39 nya placerade ledarhundar
27 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
53 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2012
39 nya placerade ledarhundar
26 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
38 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2013
38 nya placerade ledarhundar
18 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
52 sökanden i kö
290 ledarhundar i tjänst

2014
35 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
46 sökanden i kö
288 ledarhundar i tjänst

2015
36 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
59 sökanden i kö
272 ledarhundar i tjänst

2016
36 nya placerade ledarhundar
41 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
54 sökanden i kö
271 ledarhundar i tjänst

2017
36 nya placerade hundar
46 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
56 sökanden i kö
262 ledarhundar i tjänst

Statistik ledarhundsförare (juli 2017)

266 ledarhundsekipage i tjänst. Av dessa är:

150 förare är kvinnor

116 förare är män

47 förare är 70 år eller äldre

139 förare är 50-60 år

73 förare är 30-49 år

7 förare är 18-29 år

Var finns ledarhundsekipagen (oktober 2017)?

60 i Stockholms län

34 i Skåne

25 i Göteborg/Bohuslän

16 i Älvsborg

14 i Skaraborg

9 i Dalarna

10 i Halland

9 i Jönköping

9 i Västerbotten

12 i Östergötland

8 i Uppsala län

8 i Värmland

7 i Västmanland

8 i Örebro län

7 i Västernorrland

6 i Södermanland

3 i Kalmar län

4 i Blekinge

4 i Gävleborg

4 i Kronoberg

3 på Gotland

3 i Jämtland

3 i Norrbotten