Statistik


Det finns idag (2018-08-01) 258 ledarhundsekipage i Sverige, alla ledarhundar ägs av staten genom Synskadades Riksförbund. Den vanligaste rasen är Labrador Retriever.

Under 2018 köper Synskadades Riksförbund in 40 nya ledarhundar från våra leverantörer. Dessa tilldelas förare vid sex tillfällen under året. 

Väntelistan uppgår cirka 50 personer som erhållit dispositionsrätt till ledarhund.

Ytterligare cirka 20 personer väntar på beslut gällande ansökan om att få dispositionsrätt.

2018 är 45 ledarhundar är 10 år eller mer.

Vilka hundraser har vi (februari 2018)
240 labradorer
14 schäfrar
10 blandras golden/labrador
8 storpudel
1 labradoodle

Var finns ledarhundsekipagen (augusti 2018)
Norrbotten 3 ekipage (2 kvinnor)
Västerbotten 10 ekipage (5 kvinnor)
Jämtland 3 ekipage (1 kvinna)
Västernorrland 7 ekipage (5 kvinnor)
Dalarna 10 ekipage (6 kvinnor)
Gävleborg 4 ekipage (2 kvinnor)
Uppsala län 8 ekipage (3 kvinnor)
Stockholms län 62 ekipage (44 kvinnor)
Gotland 2 ekipage (2 kvinnor)
Värmland 7 ekipage (5 kvinnor)
Södermanland 6 ekipage (4 kvinnor)
Västmanland 7 ekipage (4 kvinnor)
Östergötland 10 ekipage (6 kvinnor)
Örebro län 7 ekipage (1 kvinna)
Jönköpings län 9 ekipage (4 kvinnor)
Bohuslän/ Göteborg 24 ekipage (15 kvinnor)
Älvsborg 14 ekipage (7 kvinnor)
Skaraborg 11 ekipage (6 kvinnor)
Kronoberg 4 ekipage (2 kvinnor)
Halland 8 ekipage (6 kvinnor)
Kalmar län 4 ekipage (4 kvinnor)
Blekinge 4 ekipage
Skåne 35 ekipage (16 kvinnor)

258 ledarhundsekipage i tjänst. Av dessa är:

154 kvinnor
104 män

Åldersstatistik (februari 2018)

73 procent är i arbetsför ålder

11 förare är mellan 24-30 år

19 förare är mellan 31-40 år

56 förare är mellan 41-50 år

105 förare är mellan 51-67 år

53 förare är mellan 68-75 år

19 förare är mellan 76-89 år

Statistik ledarhundar åren 2010-2017

2010
40 nya placerade ledarhundar
16 hundar tagna ur tjänst
2 återtagna hundar
42 sökanden i kö
292 ledarhundar i tjänst

2011
39 nya placerade ledarhundar
27 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
53 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2012
39 nya placerade ledarhundar
26 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
38 sökanden i kö
284 ledarhundar i tjänst

2013
38 nya placerade ledarhundar
18 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
52 sökanden i kö
290 ledarhundar i tjänst

2014
35 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
46 sökanden i kö
288 ledarhundar i tjänst

2015
36 nya placerade ledarhundar
25 hundar tagna ur tjänst
1 återtagen hund
59 sökanden i kö
272 ledarhundar i tjänst

2016
36 nya placerade ledarhundar
41 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
54 sökanden i kö
271 ledarhundar i tjänst

2017
36 nya placerade hundar
46 hundar tagna ur tjänst
0 återtagna hundar
56 sökanden i kö
262 ledarhundar i tjänst