EU-regler för ledarhund i livsmedelslokal


Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egen kontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852-2004. 

4.9.7 Rutiner för ledarhund. Certifierad ledarhund, assistanshund, servicehund eller signalhund i aktiv tjänst

  • Personer med funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, bör få medföra certifierad ledarhund, assistanshund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i affärslokal om detta tydligt framgår på hundens täcke genom text och logotyp.
  • Certifierade hundar är tränade till att leda sin hundförare och inte bli distraherade vilket minimerar risken för att till exempel livsmedel kontamineras. Butikens personal bör vara extra uppmärksam och kunna erbjuda hjälp, framförallt om risk finns att ledarhunden kommer nära oförpackade livsmedel.
  • Hundförare ska alltid medföra ID-bricka med bild på hund och hundförare, så denne ska kunna visas upp om tveksamheter uppstår.
  • Föreningarna för assistans-, ledar-, service- och signalhundar har på riksnivå gjort en överenskommelse med Allergiförbunden i Sverige att ingen grupp har företräde i butik, problem i samhället löses mellan parterna lokalt.