Tillbehör


SRF bistår kostnadsfritt alla ledarhundsförare med följande tillbehör:

  • Ledarhundssele
  • Kombikoppel + halsband
  • Rastklocka
  • Biabädd
  • Matskålar (matbar)
  • Vaccinationshäfte
  • Klotång
  • Visselpipa