Träffa andra med ledarhund


Ledarhundsverksamhetens konsulenter, och även vår veterinär, deltar ofta vid ledarhundsträffar runtom i landet som våra distrikt anordnar.

Ta kontakt med det SRF distrikt där du bor för att höra om de har träffar planerade för året.