Återtagande av dispositionsrätt och ledarhund


Enligt lagstiftningen ska en dispositionsrätt till ledarhund tas tillbaka om den som tilldelats ledarhunden inte längre uppfyller kraven i lagen och detta beror på en omständighet som inte är tillfällig eller obetydlig.

Om anmälningar inkommer om förarens hantering av hunden, gör Synskadades Riksförbund en utredning.

Beslut om återtagande av dispositionsrätt till ledarhund och återtagande av ledarhund tas av verksamhetschefen. Beslutet kan överklagas till SRF:s ledarhundsdelegation.

Beslut i ledarhundsdelegationen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Synskadades Riksförbund är den enskildes motpart.

Vid frågor kontakta:

Verksamhetschef Lena Ridemar 08-39 91 51

Handläggare Mariana Wikström 08-39 91 35