När hunden inte kan jobba längre


En ledarhund tas ur tjänst i huvudsak på grund av ålder eller hälsoskäl.

Beslut om att ta ledarhund ur tjänst tas av Synskadades Riksförbund efter samråd med den konsulent du haft kontakt, vår veterinär och i dialog med dig.

När så sker kan hunden genom gåvobrev från Synskadades Riksförbund få en ny ägare. Vår ambition är att hunden ska flyttas så lite som möjligt och få bo i en miljö där den trivs.

  • Först ska hunden veterinärbesiktigas så att vi vet att den är frisk nog att bli en privathund.
  • Du som förare har möjlighet att få hunden på gåvobrev. Du ska då vara medveten om att du i din tur inte får ge bort den till någon annan. Du får inte stå på väntelistan så länge du har kvar din gamla hund.
  • Om du lever tillsammans med en partner kan denne få hunden på gåvobrev. Denne måste då ta allt praktiskt ansvar för den pensionerade hunden när du tilldelas en ny ledarhund.
  • Innan gåvobrev skrivs ska sele, tjänstekort och hälsobok returneras till SRF.