En av våra resor i år gick till Santorini i Grekland.

Resor med SRF Fritid

SRF Fritid är Synskadades Riksförbunds egen resebyrå som varje år ordnar 15 - 20 resor och aktiviteter, både i Sverige och utomlands, för våra medlemmar.

Du kan t.ex. vara med på sol- och badresor, temaresor, storstadsresor, musikfestivaler, vandrings- och cykelveckor.

I de flesta fall reser vi med "vanliga" resebyråer men ibland arrangerar vi egna aktiviteter.

Du betalar din egen resa, men SRF Fritid tillhandahåller minst en ledsagare per två synskadade och står för alla ledsagarkostnader.

Du kan beställa vår resekatalog som kommer ut två gånger om året i november och i maj. Den är gratis och du kan få den på svart- eller punktskrift, daisy eller via e-post.

Kontakta oss om du undrar över något eller om du vill anmäla dig till någon resa.

E-post: fritid@srf.nu
Telefon: Britt Ronström, 08 - 39 92 90
Pia Lundborg, 08 - 39 93 23

  1. Kataloger

  2. Ledsagare för SRF Fritid

    Att vara ledsagare innebär att vara ögon åt våra resenärer genom att beskriva omgivningen, varna för faror, läsa matsedlar, hjälpa till…

  3. Anmälan till SRF fritid

    Du kan anmäla dig till SRF Fritids resor per telefon, brev eller e-post.