Stipendier och fonder

Genom nedanstående fonder kan du som du har en synskada söka bidrag för resor, kulturell verksamhet, vård, idrott, utbildning eller annat.

Allmänna syften

Synskadades Stiftelse
Kronprinsessans Margaretas Arbetsnämnd för synskadade (KMA)

Gemensam blankett för dessa två laddas ner här [pdf]

Extra kostnader vid innehav av ledarhund

Buscks fond

Utlandsstipendium

Lars Norrmans fond

Undervisning och utbildning

 • Sundbergs fond
 • Sjöströms fond
 • Ebba och Tor Jernemans fond
 • Hults minnesfond
 • Retslers fond
 • Makarna Myrdals fond

Gemensam blankett för dessa sex laddas ner här [pdf]

Rekreation

Rekreation på Almåsa

Lokala SRF-fonder [extern webbplats]

Kan endast sökas av person bosatt inom orten
SRF Stockholms stad

Fonder utan anknytning till Synskadades Riksförbund

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering [extern länk]

 1. Utbildningsfonder

  Sista ansökningsdag 31 juli.

 2. Rekreation på Almåsa

 3. Buscks fond

 4. Synskadades Stiftelse

  Information till dig som är synskadad och vill söka bidrag ur Synskadades Stiftelse eller ur vissa andra stiftelser. Det kan ta 2-3 mån…

 5. Lars Norrmans fond

 6. Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade

  Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för Synskadade (KMA) har träffat överenskommelse med Synskadades Riksförbund (SRF) om …