Ebba och Tor Jernemans fond


Ändamål

Bidraget avses att användas för ökade utbildningsmöjligheter för blinda ungdomar varvid musik särskilt ska uppmärksammas.

Ansökan

Även om du vill söka ur fler av dessa fonder så räcker det med att skicka in en ansökningsblankett.

Sista ansökningsdag 31 juli. Stipendium beviljas för högst ett läsår per ansökningstillfälle och ska avse kommande läsår. Att stipendium beviljats för ett läsår utgör ingen garanti för att stipendium beviljas under hela studietiden.

I ansökan ska finnas beskrivning av ändamål, kostnadsberäkning och uppgift om sökt belopp.

Av ansökan ska framgå om sökanden erhållit eller sökt bidrag från annan bidragsgivare för samma ändamål.

Synskadad som inte är röstberättigad medlem i SRF ska bifoga läkarintyg som styrker synskada. Vid bedömning av ansökan förbehåller vi oss rätten att samråda med andra stiftelser med liknande ändamål. Om ansökan är ofullständigt ifylld kommer den inte att behandlas.

Stipendium till rekreation lämnas i princip endast för resor inom Sverige - främst till semesterhemmen.

Beslut

Beslut fattas en gång om året av SRF:s Arbetsutskott.

Utbetalning

Beviljade stipendium betalas ut efter inkommet studieintyg, bokningsbekräftelse vid resor eller motsvarande. Utbetalningen kan ta upp till tre veckor efter inkommet underlag.
Stipendiet kan rekvireras till och med den 31 december innevarande år.

Personuppgiftslagen

Vi vill med hänvisning till personuppgiftslagen (PuL) informera om att de personuppgifter som lämnas i ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, kommer att dataregistreras och behandlas av ansvarig person(er) vid SRF och dess arbetsutskott.

Genom underskrift på ansökan har du som sökande tagit del av och godkänt hur personuppgifterna behandlas vid ansökan om bidrag.

Kontaktperson:
SRF Yvonne Gille
122 88 Enskede
Telefon: 08-39 91 54
E-post: yvonne.gille@srf.nu