Personlig service


Trots ett stort utbud av fiffiga hjälpmedel finns det fortfarande mycket som kräver mänsklig kommunikation för att klara av. Inte minst för att majoriteten av alla med synnedsättning är gamla människor som har svårt att lära sig de nya fiffiga apparaterna.

Ladda ner vår broschyr om personlig service [pdf].

 1. Färdtjänst

  Synskadade har svårt att hitta och kan inte köra bil. Där seende går, cyklar eller kör bil kan synskadade behöva ta taxi för att över h…

 2. Ledsagning

  Rätt till ledsagning ger oss samma rätt att röra oss utomhus som alla andra har.

 3. Hemtjänst

  Hemtjänst bör styras av brukarens behov, inte av byråkratiska regler.

 4. Dagligvarubutiker

  Butiker skulle bli lättare att hitta i med personlig service och fast möblering.