Bli medlem

SRF säljer adressuppgifter till våra medlemmar till myndigheter eller företag som vill skicka ut information till synskadade personer eller anhöriga till synskadade personer. Vill du inte att vi lämnar ut din adress finns två val att göra här.