Ängsblommor

Ängsblommor

Akrylmålning av Raisa Uotila, Synskadade Konstnärers och konsthantverkares förening