Gula rosor


Gula rosor

Akvarellmålning av Raisa Uotila, Synskadade Konstnärers och konsthantverkares förening