Gula rosor

Gula rosor

Akvarellmålning av Raisa Uotila, Synskadade Konstnärers och konsthantverkares förening