Stipendiet gjorde resan möjlig


Våren 2013 var Yen Göthlund och Anna Hallgren från barnmorskemottagningen i Askim två av mottagarna av stipendiet Barnets lyckopenning. De hade ansökt om resa till en konferens i Norge.

– Det var kanon att få! Jag vet inte om vi hade kommit iväg annars, säger Yen Göthlund.

Stipendiet kan sökas av barnmorskor och sjuksköterskor som är medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening alternativt Svenska Barnmorskeförbundet. Bidrag ges för utbildning och utvecklingsarbete.

Yen Göthlund och Anna Hallgren fick stöd för att kunna åka till en konferens i Oslo. Där ställde de ut informationsmaterial och fick en möjlighet att utbyta erfarenheter med sina nordiska kollegor.

– Vi mötte kollegor från våra grannländer och fick höra om hur de jobbar och vilken typ av mottagningar de har. Det finns skillnader i hur vi jobbar, säger Yen Göthlund.

Ett av kraven för att stipendiet ska betalas ut är att man lämnar en rapport om vad man gjort, till exempel en reseberättelse eller forskningsrapport. Det tyckte Yen Göthlund var positivt.

– Det var bra att vi fick berätta om vad vi gjorde och skicka in en berättelse. Bra att det ges feedback, säger hon.

Hon berättar att hon hörde talas om stipendiet genom en annan kollega som sökt stöd för att kunna åka på konferens. Stipendiet gav henne och Anna Hallgren helt andra möjligheter att genomföra resan än vad de skulle haft annars.

– Vi har ingen pott med pengar för sådana resor. Hade vi inte fått pengarna så hade kanske bara en av oss kunnat åka, säger Yen Göthlund.