Prästkragar

Prästkragar

Akvarellmålning av Margareta Söderlund, Synskadade Konstnärers och konsthantverkares förening.