Tips till dig som ser

Prickad linje i regnbågens färger.
Prickad linje i regnbågens färger.

Som seende möter man ofta människor som har en synnedsättning. Det kan handla om allt från ett snabbt möte vid ett övergångsställe till en långvarig arbetsrelation. Här listar vi lite tips som du som allmänhet kan tänka på när du möter oss.

En illustrerad mun med hjärtan som frågar "kan jag hjälpa till?"

  1. MFD's lista med tillgänglighetskonsulter

  2. Att inkludera personer med synnedsättning

  3. Att ledsaga

    Sättet att ledsaga en person är i grund densamma i olika miljöer som kan vara mycket skiftande. Vid speciella tillfällen som fjällvandr…

  4. Föreläsare med synnedsättning