Används punktskrift i hela världen?

  • Punktskrift

Punktskriften är i grunden internationell, men det finns många nationella skillnader. Bokstäverna a-z är lika för alla som använder dem. Siffrorna markeras oftast på samma sätt. Skiljetecken skiljer ofta för att inte tala om andra tecken som @ och %.