Är blinda helt befriade från konceptet "snygghet"?

  • Att leva med synnedsättning

Vad gäller snygghet så är ju det något ganska subjektivt. Olika personer har olika kriterier för vad man anser är snyggt, fult, attraherande och så vidare. Om man inte ser alls kanske det är andra faktorer än just det visuella som man uppfattar som snyggt och/eller attraherande. Det kan så klart handla om personlighet men också om hur rösten är eller hur det känns när en person rör vid en eller när man rör vid den personen.