Är det okej att särbehandla en anställd på grund av synnedsättning?

  • Jobb

Självklart inte. Om du upplever att du blivit särbehandlad på något negativt sätt i ditt arbete eller när du sökt arbete, på grund av din funktionsnedsättning, så kan det vara diskriminering enligt lagen och du kan då anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen.