Blind, synskadad eller synnedsatt, vad ska man säga?

  • Synskador

Åsikterna går isär om vad man faktiskt ska kalla någon som inte är fullt seende. En del föredrar att säga blind. Men detta förutsätter naturligtvis att man verkligen är helt blind. Andra tycker dock att ordet "synskadad" inte känns bra att använda eftersom just "skadad" är ett så negativt laddat ord. Då kan man i stället använda termen "har en synnedsättning". Synnedsättningen är en egenskap bland alla andra egenskaper som en person har. Det bästa är helt enkelt att fråga vad personen i fråga föredrar.